Merry Christmas and a happy New Year

An Zäiten wou de Ball am Fussball net méi rullen kann duerch dei annoncéiert Mesuren am Kampf geint de Covid-19, denke mir matt grousser Dankbarkeet un all déi, déi sech am Alldaag fir iis asetzen an esou hellefen dass mir zereck an d’Normalitéit fannen.

Mir wënschen Eech alleguer schein Feierdeeg an e gudde Start an daat Nau Joar.

Een Joar 2021 matt hoffentlech villen Geleegenheeten fir d’Veräinsliewen an eis sozial Engagement erem opliewen ze loossen an och d’Feierlechkeeten am Kader vum Centenaire vum FC Koeppchen oofzehaalen.

Stay safe & allez Wormer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *